01
01
Vi hjälper gärna till!Presentation

Har du fått beviljad hemtjänst får du också bestämma vem som ska hjälpa dig. Det kan handla om allt från inköp och städning till personlig omvårdnad och sällskap vid promenader. Du kan välja oss eller byta till oss närhelst du önskar. Allt du behöver göra är att kontakta Gotlands hemtjänster eller din biståndshandläggare på Region Gotland-

Vårt företag har grundats av medarbetare som vigt hela sitt yrkesliv åt att ta hand om äldre. Dessutom har vi specialistkompetens kring demenssjukdomar. Vi vet att kända ansikten skapar trygghet och tror att vi genom att lära känna dig och dina vanor skapar de bästa förutsättningarna för en långsiktig relation.

Vi erbjuder även privata hushållstjänster till dig som vill ha hjälp med något extra.